نحوه‌‌ی راه‌اندازی و چگونگی استفاده از بایوس در ویندوز 10