تماس با ما

بنر تماس با ما
شعبه مرکزی

تهران، مجتمع کامپیوتر پایتخت، طبقه اول، واحد 117 و 118

ساعت کار
10 صبح تا 9 شب

شعبه 2

تهران، مجتمع کامپیوتر پایتخت، طبقه همکف، واحد 56 و 55

ساعت کار
10 صبح تا 9 شب

شعبه 3

تهران، مجتمع کامپیوتر پایتخت، طبقه اول واحد 152

ساعت کار
10 صبح تا 9 شب

شعبه 4

تهران، مجتمع کامپیوتر پایتخت، طبقه اول واحد 120

ساعت کار
10 صبح تا 9 شب

شعبه 5

تهران، مجتمع کامپیوتر پایتخت، طبقه اول واحد 103

ساعت کار
10 صبح تا 9 شب

شعبه 6

تهران، مجتمع کامپیوتر پایتخت، طبقه همکف، واحد 75

ساعت کار
10 صبح تا 9 شب

شعبه 7

تهران، مجتمع کامپیوتر پایتخت، طبقه همکف واحد 4

تلفن: 02188795085

ساعت کار
10 صبح تا 9 شب

<< جمعه ها باز است >>

دفتر تهران

تهران، مجتمع کامپیوتر پایتخت، طبقه هفتم، واحد 704

تلفن: 02145639 (داخلی 712)

ساعت کار
10 صبح تا 9 شب

مجتمع کامپیوتر رضا

شماره تماس : 66414089

چهارراه ولی عصر

مجتمع کامپیوتر ایران

پایین تر از میدان ولی عصر

شعبه 1

تهران، مجتمع کامپیوتر ایران، طبقه همکف ، واحد 403

تلفن: 7 – 88879556

ساعت کار
10 صبح تا 9 شب

شعبه 2

تهران، مجتمع کامپیوتر ایران، طبقه همکف ، واحد 414

ساعت کار
10 صبح تا 9 شب

شعبه 3

تهران، مجتمع کامپیوتر ایران، طبقه همکف ، واحد 450

ساعت کار
10 صبح تا 9 شب

شعبه مرکز ایسوس رضا

تهران، مجتمع کامپیوتر رضا، جنب درب ورودی، واحد 45

ساعت کار
10 صبح تا 9 شب

<< جمعه ها باز است >>

بنر ایسوس مدل G531GT
بنر ایسوس UX533
بنر ایسوس ویووبوک پرو مدل N580