نمایش دادن همه 7 نتیجه

پکیج حرفه ای C شامل کیف + ویندوز اورجینال + هارد

این پکیج شامل کیف، ویندوز اورجینال و هارد بوده و قیمت نهایی این محصولات به صورت پکیج از قیمت خرید آنها به صورت جداگانه، کمتر بوده و خرید اقتصادی را برای شما رقم می زند.

پکیج حرفه ای B شامل ویندوز اورجینال + ماوس باسیم + کیبورد باسیم

مجموعه این پکیج شامل ویندوز اورجینال، ماوس باسیم، کیبورد باسیم و قیمت نهایی این محصولات به صورت پکیج از قیمت خرید آنها به صورت جداگانه، کمتر بوده و خرید اقتصادی را برای شما رقم می زند.

پکیج حرفه ای A شامل ویندوز اورجینال + ماوس + کول پد + هارد

محصولات موجود در این پکیج شامل ویندوز اورجینال، موس، کول پد و هارد اکسترنال بوده و قیمت نهایی این محصولات به صورت پکیج بسیار به صرفه بوده و خرید اقتصادی را برای شما رقم می زند

پکیج دانش آموزی شامل کوله + فلش + موس

مجموعه این پکیج شامل کوله، فلش و موس بوده که مجموع این محصولات به صورت پکیج از قیمت کمتری برخوردار بوده و خرید اقتصادی را برای شما رقم می زند.

پکیج اقتصادی C شامل کاور + ویندوز اورجینال

مجموعه این پکیج شامل کاور و ویندوز اورجینال بوده که مجموع این محصولات به صورت پکیج از قیمت کمتری برخوردار بوده و خرید اقتصادی را برای شما رقم می زند.

پکیج اقتصادی B شامل کیبورد باسیم + ماوس باسیم

این پکیج شامل کیبورد و موس باسیم بوده و قیمت نهایی این محصولات به صورت پکیج از خرید عادی کمتر بوده و خرید بسیار اقتصادی و خوبی را برای شما رقم می زند.

پکیج اقتصادی A شامل کول پد + ویندوز اورجینال

محصولات موجود در این پکیج شامل ویندوز اورجینال و کول پد است. قیمت نهایی این محصولات به صورت پکیج بسیار به صرفه بوده و خرید اقتصادی را برای شما رقم می زند.