مشخصات فیزیکی:ابعاد: 18.35 × 223 × 323 میلی‌متر - وزن: 1.40 کیلوگرم پردازنده مرک..
4,990,000 تومان
text_tax 4,990,000 تومان

  مشخصات فیزیکی:31 ×258 ×385 میلی‌متر - وزن: 2.8 کیلوگرم ..
4,740,000 تومان
text_tax 4,740,000 تومان

  مشخصات فیزیکی:31 ×258 ×385 میلی‌متر - وزن: 2.8 کیلوگرم ..
4,840,000 تومان
text_tax 4,840,000 تومان

مشخصات فیزیکی:ابعاد: 21.3 × 255 × 383 میلی‌متر - وزن: 2.06 کیلوگرم ..
4,280,000 تومان
text_tax 4,280,000 تومان

مشخصات فیزیکی:ابعاد:8.9 × 216.2 × 321.3 میلی‌متر - وزن: 1...
5,880,000 تومان
text_tax 5,880,000 تومان

مشخصات فیزیکی:ابعاد: 34.3 × 256 × 384 میلی‌متر - وزن: 2.70 کیلوگرم پردازنده مرکزی:Intel..
0 تومان
text_tax 0 تومان

مشخصات فیزیکی:ابعاد: 33-35 × 309 × 429 میلی‌متر - وزن: 3.6 کیلوگرم - 4.8 با سی..
12,150,000 تومان
text_tax 12,150,000 تومان

  مشخصات فیزیکی:24 ~22 × 280 ×415 میلی‌متر - وزن: 2..
0 تومان
text_tax 0 تومان

مشخصات فیزیکی:ابعاد: 34.3 × 256 × 384 میلی‌متر - وزن: 2.70 کیلوگرم پردازنده مرکزی:Intel..
0 تومان
text_tax 0 تومان

  مشخصات فیزیکی:30.1 × 266 × 390 میلی‌متر - وزن: 2.34 کی..
0 تومان
text_tax 0 تومان

تهران، میرداماد، مجتمع کامپیوتر پایتخت، طبقه همکف، برج B، واحد 55-56 تلفن :88664460-61
- فروشگاه مرکزی (ایسوس پایتخت)
تهران، میرداماد، مجتمع کامپیوتر پایتخت،طبقه اول، برج B، واحد 168 تلفن :88791905
- فروشگاه شماره 2 (فروشگاه نوین)
تهران، میرداماد، مجتمع کامپیوتر پایتخت،طبقه اول،برج B،واحد 152 تلفن :88795085
- فروشگاه شماره3 (ایسوس پایتخت2)
تهران، میرداماد، مجتمع کامپیوتر پایتخت،طبقه اول،برج A،واحد 117,118 تلفن:88879556
- فروشگاه شماره4 (ایسوس پایتخت3)